Trafiksäkerhet

Eloisa Ilola kartlägger trafiksäkerheten i Illby by, vad som fungerar och vad som behöver förbättras. 

Eloisa Ilola strävar till att förbättra trafiksäkerheten i Illby. Vi vill främja främst trafiksäkerheten för den lätta trafiken men också mer vidsträckt.

Säkerhetskartläggning på våren 2019

Silmu rf erbjuder tillsammans med Borgå stad en möjlighet att kartlägga byarnas trafiksäkerhet. Kartläggningen sker i form av en promenad i byn på basis av vilken man kan konstatera möjliga brister. I promenaden kan det delta represetanter för Borgå stad, polisen, räddningsverket och representanter för Illby by. Under promenaden tittar man nogrannare på brister i trafiksäkerheten och hur dessa kunde korrigeras.  

Illby byapromenad har preliminärt planerats att äga rum på våren 2019.

Bra grej?

Vill du delta i detta projekt? Har du ideér eller förslag?

Skicka ett meddelande till oss!