Postbacken

www.postbacken.fi


Friluftsmuseet Postbacken finns 9 km nordost om Borgå. På backen finns ett av Finlands bäst bevarade äkta backstuguområden..

Hela Postbacken är ett museiområde, skyddat som riksintresse för sin unika backstugusittarbebyggelse. Området har 18 små stugor som är uppförda från 1700-talet och framåt. På sommaren ordnas det mycket evenemang på Postbacken, bl.a. kan du njuta va teater, konserter, olika programdagar för barn, hantverkarkurser och utställningar. Kaffepannan är alltid varm under sommarhalvåret.

Postbackens område är alltid öppet! Det är fritt fram att besöka Postbacken och t.ex. ha picnic på den idylliska backen så länge man värnar om miljön.

Postbackens historia

De tidigaste av de bevarade backstugorna byggdes på 1700-talet. Området har totalt 18 st små stugor som är uppförda från 1700-talet och
framåt. På 1800-talet blev området en typisk backstugusittarbosättning med invånare som
ofta livnärde sig på hantverk. Här fanns bland annat skräddare, smed och skomakare. Av backens hantverk var det mest välkända halmflätningen som
försiggick ända till mitten av 1900-talet. I slutet av 1960-talet köptes Postbacken av Borgåbygdens Ungdomsförbund. Så småningom blev platsen förknippad med sommarteater, musik, hantverk och kaffestuga. Idag förvaltas området av Postbackens Garantiförening r.f., och guidningar, besök av skolklasser och andra publikevenemang är en del av den årliga verksamheten. Ett flertal av
stugorna är tidstypiskt inredda och innefattar ett halmmuseum, en skomakarverkstad och en smedja.  

Sommarcaféet Kaffestugan

Sommarcaféet Kaffestugan är öppet under sommarsäsongen.

I Kaffestugan bjuds det under sommaren på läckra örfilar, runebergstårtor och köttrispastejer. Tillsammans med en kopp kaffe blir det en avslappnande paus i den unika backstugumiljön.


Guidad rundtur för grupper på postbacken.

1. Historien bakom Postbackens stugor, guidning 1 h

2. Guidning för skolklasser 0,5 h. Vi bekantar oss med Postbackens historia, Winters stuga, rökbastun, halmmuseet samt Eva-mosters stuga. Eva-moster ansvarade för Illbys första skola som hölls i stugan. Efter guidningen går det utmärkt att ha picknick på Postbackens område.

Arenateatern


Varje sommar ordnas det teater och konsterter på Postbacken. Arenateatern kan också hyras ut.

Titta närmare på evenemangskalendern för tidpunkten för program på postbackens hemsida.