ILLBY

Illby (finska Ilola) är en by och förort till Borgå. Byn ligger ca 9 km
nordväst om Borgå centrum invid den gamla kungsvägen.

Ända till 1997 hörde Illby till Borgå landskommun. Invånarantalet i den kulturhistoriska och livskraftiga byn är ca 500. Genom byn rinner Illby å. Illby å är ca 40 km
lång med ett väldigt brett avrinningsområde. Illby å rinner ut i Finska viken.

I Illby centrum finns Postbacken. Postbacken är en värdefull kulturmiljö och ett friluftsmuseum. På backen finns ett av Finlands bäst bevarade äkta backstugområden, skyddat av riksintresse för sin unika bebyggelse. De tidigaste av de bevarade backstugorna byggdes på 1700-talet. Området har totalt 12 st små stugor. På sommaren ordnas det mycket evenemang på Postbacken, bl.a. teaterföreställningar, hantverkskurser, program för barn samt sångkonserter. På museuområdet finns ett sommarcafé och det är möjligt att få guidade rundturer på området.

Museiverket har tagit Illby by och Illby ådal med i katalogen på miljöer som är av riksomfattande kulturhistoriskt värde.

Som Illby bys knytpunkt fungerar ungdomslokalen Sommardal (byggt 1933). På Sommardal ordnas det bröllop, fester och aktiviteter för barn och ungdomar samt bybor.

I Illby finns det en finskspråkig lågstadieskola samt eftermiddagsverksamhet. År 2018
hade skolan 74 elever. Skolan är den enda finskspråkiga skolan öster om Borgå
stad.

Illby bys biodiversitet är väldigt rikt. Detta beror på att jordmånen innehåller mycket
kalk. I skogarna finns det därför rikligt av trädslag som kräver en rik jordmån, t.ex. ek och en. Typiskt för landskapet är dalar med åkrar och höga sluttningar och skogsholmar med tall och en.

I Illby hittar du

Venjärvi

Venjärvi är en allmänn badstrand. Det finns en brygga, omklädningsrum samt utedass på området.

På sommaren kan du njuta av solen från förmiddag ända till kvällen vid badstranden.

Borgå stad ansvarar för badstrandens underhåll.

Adress: Loviisavägen 1034

Illby Sportplan

Illby sportplan ligger invid Siggbölevägen i illby. På sommaren spelas det fotboll och på vintern kan du skrinna på sportplanet. Borgå stad ansvarar för underhållet av Illby sportplan.

Adress: Siggbölevägen 34

Hampalabyrinten

Upptäck äventyret i Hampalabyrinten i Illby. Hittar du vägen ut? När mörknet laggt sej på kvällen, är det otroligt spännande. Kom och gör ett försök t.ex. med pannlampa. Intill labyrinten finns det möjlighet att grilla under tak..

Hampalabyrinten öppnar årligen sina dörrar på hösten. Du hittar öppethållningstiderna på facebook eller ring Roger Hommas 040 591 3352

Adress: Gamla Viborgsvägen 26


Ilolan koulu och eftermiddagsverksamheten

Ilolan koulu är en finskspråkig skola. Skolans mål är att  ge eleverna erfarenhet, information och färdigheter samt värdighet så att eleverna kan göra ansvarsfulla beslut för dem själva och andra i deras omgivning. Karakteristiskt för skolan är att man arbetar tillsammans.

I samband med skolan finns det eftermiddagsklubb. Den ordnas av Ilola koti- ja kouluyhdistys.

Under läsåret 2018-2019 finns det 68 elever i skolan och med dem arbetar 4 lärare, 1 timmelärare, 1 skolgångshandledare och en städare/kökserska. Utöver detta har skolan en gemensam speciallärare tillsammans med andra skolor.

Adress: Sannäsvägen 36

Illby ungdomsförening & Sommardal

Illby ungdomsförening och Illby frivilliga brandkår äger och upprätthåller föreningshuset Sommardal. Ungdomsföreningen grundades år 1905. År 2018 hade föreningen ca 80 medlemmar.  

Ungdomsföreningen fick nya krafter år 2018 då nästan 70 % av föreningens styrelse förnyades. Föreningens huvudsakliga målsättning är att renovera och underhålla föreningshuset. Ungdomsföreningen finansierar sin verksamhet med utomstående bidrag samt genom att ordna olika evenemang för medelinskaffning. Huset kan hyras ut för olika evenemang bl.a. bröllop. År 2018 ordnades på ungdomsföreningens vägnar Vårtalko, Oktoberfest, Halloweendisco, Lillajulsfest samt Julfrid.

Sommardals adress: Gamla Viborgsvägen 78

Illby jaktförening

Illby jaktförening grundades år 1955. Jaktföreningens aktiviteter är främst viltvård, som utfodring vintertid, älg-, hjort-, småvilts- och skadedjursjakt.

Jaktföreningen har även fött upp fasaner i syft att återuppliva byns fasanstam.

Grillaavun

Föreningarna i Illby har, år 2017, på talko byggt en 'Grillaavu' för bybornas gemensamma användning. Laavun är belägen invid Sommardal.

Alla bybor har fri tillgång till Grillaavun.