Gemenskap

Illby är företagens by. Eloisa Ilola arbetar för att föra samman företagen men också invånarna i byn.

Eloisa Ilola vill hitta utrymmen där företagarna kan arbeta tillsammans och sjävständigt. Distansarbete sparar tid på den egna dagen och är därtill ett ekologiskt val för långa arbetsresor. Hemma kanske det inte finns ett arbetsrum och där kan det vara svårt att fokusera sig på arbetet.  

Vi vet att vi är starka tillsammans. Genom att förena företagen under ett och samma tak skapar man positiva resultat. Möjlighet till samarbete blir lättare och det skapar också intresse för de tjänster andra företagare under samma tak erbjuder.

Till gemenskapen hör starkt också att välfärden säkerställs för invånarna i byn. Vi kartlägger olika tjänster som gör det möjligt att uppnå dessa mål.

Bra grej?

Vill du delta i detta projekt? Har du åsikter eller ideer?

Skicka ett meddelande till oss!

Inverka!

Vi kartlägger som bäst en möjlighet att anställa en egen gårdskarl till Illby. Projektet "Jobb för alla" ordnas av Finlands Byar rf. 


Projektet "Jobb för alla" fungerar så att byaföreningarna anställer en gårdskarl/assisten till byn. Den anställde är en långtidsarbetslös och till dennes uppgifter hör bl.a. att hjälpa till invånarna i de dagliga sysslorna. Projektansvariga hjälper till med byrokratin, rekrytering samt administrativa uppgifter för ekonomin.   

Till assistentens uppgifter hör speciellt till att hjälpa de äldre invånarna i byn med deras daliga sysslor. Målet är att de kan bo hemma så länge som möjligt. Assistenten kan därtill understöda byaföreningens allmännyttiga verksamhet samt delta i evenemang och tillställningar.