Barn och unga

Vi vill satsa på framtiden och skapa en trygg miljö för våra barn och deras skolgång, dagvård samt fritidsintressen. 

Eloisa Ilola vill främja barnens och ungdomens välstånd. Illby är en del av Sagolika Borgå och vi vill utveckla Barnens Illby till en by som lockar människor från när och fjärran.

Vi kartlägger som bäst Illby bys möjligheter att erbjuda barn och ungdomar olika slags aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi vill främja barnes möjlighet till motion och hobbyverksamhet och har således som målsättning att erbjuda tjänster av dessa slag.

Vi samarbetar med  Ilolan Koti- ja Kouluyhdistys. Tillsammans vill vi satsa på de ovan nämda viktiga saker och i och med detta också se till att Illby vidarehålls som ett bra val på bostadsmarknaden för barnfamiljer.

Ilolan Koti- ja Kouluyhdistys

Ilolan Koti- ja Kouluyhdistys är en föräldraförening som drivs av frivilliga krafter. Föreningen stöder verksamheten på Illby finskspråkiga skola och ordnar program till glädje för barn och förälder.   

Föreningens syfte är att fungera som en länk mellan skolan, föräldrarna och stöda skolans verksamhet i Illby. Föreningen ansvarar även för eftermiddagsklubben i Ilolan koulu's utrymmen.

Föreningen samlar in bidrag för skolans elever. Varje år ordnas olika slags försäljningsjippon, disco, gemensamt program för barn och förälder samt deltagande i skolans egna evenemang.  

Med denna egna verksamhet strävas det till att barnen har en jämlik möjlighet till inlärning, motion och samvaro för Illbys lilla byaskola. 

Vad gjordes år 2018?

Under läsåret fortsatte Ilolan Koti- ja Kouluyhdistys sitt arbete för skolan och elevernas välmående. Man samlade in bidrag genom att sälja bl.a. honung och ljus. Man stödde skolans projekt Liikkuva Koulu genom att ordna utflykter och redskap. På hösten deltog vi genom att stöda skolans utflykter, ordnandet av en föräldrakväll. Vi samlade in bidrag genom evenemang och försäljning av produkter. Tillsammans med Illby UF ordnades också en gemensam julfest för hela Illby by. Höjdpunkten för hösten var då föreningen ordnade mat för skolans elever under strejken som varade i två dagar..

Vad görs år 2019?

Koti- ja kouluyhdistys fortsätter att arbeta för välmående för Illby by och de närstående byarnas del. Arbete för att tala för Borgå östra bildningcenter är ett viktigt teema för år 2019.